Content marketing skapar starka kundrelationer

Grunden i content marketing är att bygga relationer. Att väcka verkligt engagemang hos både befintliga och potentiella kunder, och på så vis öka sin försäljning. Hos PÅ Media arbetar vi med strategi, idéarbete och löpande produktion för content marketing. Vi hjälper dig också att komma igång med det interna arbetet och finns med som bollplank i processen.

Hos PÅ Media arbetar vi med strategi, idéarbete och löpande produktion för content marketing.

Hos PÅ Media arbetar vi med strategi, idéarbete och löpande produktion för content marketing.


Kunskap, rådgivning och underhållning
Content, i det här sammanhanget, betyder redaktionellt innehåll i tryckta och digitala kanaler. Det kan till exempel vara kundtidningar, webbfilmer, bloggar, onlinekurser, nyhetsbrev, webbartiklar, poddar, e-böcker eller whitepapers. Den gemensamma nämnaren är karaktären på innehållet. Det som du bjuder dina kunder på i det redaktionella innehållet är ny kunskap, expertrådgivning, inspiration eller underhållning. Där traditionell annonsering fokuserar på produkten eller tjänsten och direkt uppmanar till ett köp, fokuseras arbetet med content marketing på målgruppens intressen och intressesfären runt din produkt eller tjänst. Vilken typ av redaktionellt innehåll som fungerar bäst är unikt för varje företag. Att sätta upp en tydlig strategi som baseras på målgruppernas intressen och företagets verksamhet, och en långsiktig produktionsplan för innehållet, är därför ett viktigt första steg i arbetet.

Digital content marketing
Digitaliseringen är en viktig orsak till att content marketing har slagit igenom stort som marknadsföringsmetod under det senaste decenniet. Den har förändrat köpbeteendet, och har till stor del förflyttat kontrollen över säljprocessen från säljaren till köparen. Idag är köpcykeln längre än tidigare, och avbrytande reklam upplevs alltmer som störande. Människor vill själva kunna undersöka olika alternativ innan de tar ett köpbeslut. Och hur söker de upp alternativen? De googlar. Samma sak gäller för både B2B- och B2C-köp.

Det ställer höga krav på företag att vara sökbara via Google. Dessutom är det viktigt att komma in tidigt i köpcykeln, när människor fortfarande gör sin research och jämför olika alternativ. För det är content marketing ett effektivt verktyg. Digital content marketing har också öppnat helt nya möjligheter att skapa säljleads av hög kvalitet, att lära känna målgrupper på djupet och att testa nya produkt- eller tjänsteidéer mot dem.

Digitaliseringen är en viktig orsak till att content marketing har slagit igenom stort som marknadsföringsmetod.

Digitaliseringen är en viktig orsak till att content marketing har slagit igenom stort som marknadsföringsmetod.

Kontakt