Frukostseminarium – Skapa bra innehåll för marketing automation
För att marketing automation ska lyckas krävs ”bra” innehåll. Men vad är ”bra” innehåll, och vilka tekniker kan användas för att väcka verkligt intresse? Det får ni veta om ni besöker Swedmas frukostseminarium torsdagen den 16 februari. PÅ Media delar då med sig av exempel på innehåll som engagerar och tips på hur det skapas. Läs mer och för anmälan till seminarium

PÅ Media är den nya tidens produktions- och kommunikationsbyrå som erbjuder en helhet vare sig det är tryckt eller digital produktion. PÅ Media producerar datadriven flerkanalskommunikation som Marketing Automation och har gjort det sedan 2009. För övrigt har PÅ Media varit verksamt sedan år 2000.