Falsningar

Nedan är de vanligaste varianterna på falsningar. Har ni andra önskemål, kontakta någon av våra projektledare.

Enkelfals

Enkelfals

Rullfals

Rullfals

Dragspel

Dragspelsfals

Altarskåp

Z-fals

z-fals

Korsfals

Korsfals

Parallellfals

Stängt altarskåp

Stängt altarskåp falsning