GDPR – Dataskyddsförordningen
Hur PÅ Media hanterar personuppgifter som ombud

PÅ Media är en kreativ produktions- och kommunikationsbyrå med eget tryckeri. I vår vardag arbetar vi med individanpassat tryck och helhetslösningar för effektiv parallellpublicering i kombination med personalisering och uppföljning via ett webb-baserat analysverktyg. Vi gör det enkelt för dig att arbeta med exempelvis tryckta invitationer, sms- och mail-inbjudningar, kampanjer, marknadsundersökningar med mera genom att använda crossmedia från PÅ Media. När vi gör uppdrag där det förekommer databaser med persondata så agerar vi ombud åt våra kunder. PÅ Media har redan hösten 2017 startat upp att arbeta enligt GDPR. PÅ Media har utbildningar och workshops internt på företaget för att personalen ska ha bästa möjliga insikt i vad GDPR innebär för oss som företag och ombud till våra kunder. Läs mer Hur PÅ Media hanterar personuppgifter genom att ladda hem vår broschyr!


För en komplett information om hur PÅ Media hanterar personuppgifter
Ladda hem vår informationsbroschyr här
LADDA HEM BROSCHYR

Hur PÅ Media AB hanterar säker filöverföring
Överföring av persondata sker enligt följande: Till PÅ Media via FTP, endast inkommande trafik.
Användarnamn: pamedia
Lösenord: projektin

Från PÅ Media via FTP.
Filer hämtas från kundspecifika mappar med lösenordsskydd.

Övriga överföringar
Vid skickning av persondatafiler via e-mail, Sprend, WeTransfer eller annan webbaserad filöverföringstjänst krävs det att filerna är lösenords- skyddade. Lösenord skickas via separat SMS.

Hur hanterar PÅ Media AB persondatafiler i sitt arbetsflöde
Kunders persondatafiler hos PÅ Media lagras på dedikerade serverplatser för persondatajobb. Endast dedikerad personal har access till persondatafilerna.

Efter avslutat uppdrag
Filer innehållandes persondata raderas/anonymiseras inom 3 månader efter avslutat jobb. Undantag görs endast på kunders begäran. Säkerhetsbackuper raderas fortlöpande per automatik.

Var ligger persondatan
Persondata hanteras endast på servrar inom Sverige och EU.

Vid frågor kring dina uppgifter eller vår hantering av persondata, kontakta vårt dataskyddsombud:
Dataskyddsombud PÅ Media AB
Lars Selestam
Mobil: 0763-205 888
dataskyddsombud@pamedia.se