Leveransvillkor enligt ALG 10

ALG 10 är Allmänna leveransvillkor för grafiska presentationer, ett standardavtal som tagits fram för den grafiska branschen.

Punkt 13 Återlämnande och återtagande av produktionsmaterial
Generellt lagras digitalt material hos PÅ Media AB för att repetitionsjobb ska kunna utföras men utan garanti för hur länge vi spar och inte alla produktioner. Önskar ni arkiveringstjänster bör en separat överenskommelse göras.

Ladda ner ALG 10 som pdf