PÅ Media AB – ett miljövänligt tryckeri

PÅ Media erbjuder miljövänligt tryck. Vi förespråkar digitaltryck när det passar uppdraget och erbjuder s.k. digitalt lager där man ropar av tryck med uppdaterad content och endast i upplagor för det aktuella behovet, vilket är motsatsen till att ha stora lager av trycksaker som sedan inte förbrukas till sin helhet och blir inaktuella och måste slängas.

PÅ Media väljer med fördel leverantörer som har ett sunt miljöarbete som till exempel vår elleverantör som levererar el endast från vind och vatten. PÅ Media har alltid en miljövärdering vid nyinvesteringar, vi väljer miljövänlighet före pris som policy. Vi kör endast 100% el-bilar hos PÅ Media.

Våra valda samarbetspartners arbetar med Svanenmärkta produktioner eller andra miljöinriktade certifieringar. PÅ Medias anställda är utbildade i vårt miljötänkande och spårbarhetsmärkta papper som främjar ett miljöanpassat, socialt ansvarstagande och ekonomiskt livskraftigt bruk av världens skogar.

PÅ Media väljer först och främst närproducerat papper, största delen av det papper vi trycker på kommer från pappersbruk i Norden och dess närhet, vilket kortar transporterna avsevärt gentemot vissa alternativa pappersbruk i världen. Vi är och vill alltid vara ett miljövänligt tryckeri och är stolta över vårt PÅ Media AB.

FSC®-certifiering

PÅ Media AB är FSC®-certifierade sedan januari 2009. Vi vill kunna erbjuda våra kunder en försäkran att produkten kommer från ansvarsfullt skötta skogar. Våra arbetsrutiner säkerställer att pappret som används till certifieringsmärkta trycksaker kommer från certifierade och kontrollerade skogsbruk samt återvunnet material.

* FSC, Forest Stewardship Council, är en internationell organisation som främjar ett miljöanpassat, socialt ansvarstagande och ekonomiskt livskraftigt bruk av världens skogar. När du väljer en FSC-certifierad produkt får du en garanti för att den har sitt ursprung i ansvarsfullt skötta skogar och andra kontrollerade källor. Samtidigt är FSC en garanti för att hotade djur och växter skyddas och att de människor som arbetar med skogen har ett säkert arbete och en skälig lön.

PÅ Media är Vänföretag med Världsnaturfonden WWF

Som ett miljövänligt tryckeri vill vi stötta organisationer som gör en bra sak för miljön. Därav är PÅ Media ett Vänföretag till Världsnaturfonden WWFs för att stötta deras viktiga miljö- och naturvårdsarbete, såväl här i Sverige som i andra delar av världen. På Media har varit vänföretag i fem år hos Världsnaturfonden WWF.

Läs mer om Världsnaturfonden här

Vill du veta mer om vårt miljöarbete, eller hur vi kan hjälpa er med miljövänliga trycksaker?

Kontakta oss gärna för mer information.