PÅ Media investerar strategiskt i content marketing
PÅ Media gör en strategisk rekrytering med content marketing i fokus. För att hjälpa våra kunder ännu bättre inom Marketing Automation och andra uppdrag så har vi rekryterat en ny stjärna som är Art director och Content Strategist. Hen kommer från en digital byrå som finns i Stockholm och Malmö. Den 1 december 2016 kan vi presentera vår nya stjärna. PÅ Media kommer att framgent erbjuda strategi, idéarbete, utbildning och löpande produktion inom content marketing. Läs mer content marketing

palogo-2

PÅ Media är den nya tidens kreativa produktionsbyrå som erbjuder en helhet vare sig det är tryckt eller digital produktion. Vi finns med eget tryckeri och storformatsproduktion i Stockholm. Vi levererar datadriven flerkanalskommunikation som Crossmedia Marketing Automation och har gjort det sedan 2009. PÅ Media har för övrigt varit verksamt sedan år 2000..