FairPlay, en självklarhet för oss

PÅ Media har ett värdegrundsarbete enligt principen FairPlay. Innebörden av FairPlay är att man tar ett ansvar som företag mot kunder, leverantörer, medarbetare, samhället och miljön.

Utbildning

I vårt ansvarsarbete ingår till exempel att vi utbildar oss inom områden som stärker och bibehåller vår position som ett företag, så att våra kunder kan vara trygga att samarbeta med oss långsiktigt. Vi lägger mycket resurser på att vara ett företag som utvecklas med kunskap och teknik för att ge våra kunder det bästa inom vårt affärsområde. Som exempel kan nämnas IPU som Institutet för Personlig Utveckling i samarbete med Alliera för utveckling av företagets personal.

Det ingår även att PÅ Media lägger fokus på kärnverksamheten och har samarbeten med företag som har sin spetskompetens inom sina respektive verksamhetsområden. FairPlay betyder att vi ska trygga att våra anställda arbetar under rätt villkor, bra försäkringar samt stöd för friskvård etc. PÅ Media har avtal med GS Facket för våra anställdas trygghet och för att ge lika villkor som våra kollegor och konkurrenter. Fair play, helt enkelt.

Miljö

FairPlay innebär även ett starkt engagemang för miljön och dess framtid för kommande generationer. Där arbetar vi med att inte vara främst ekonomiskt styrda i alla beslut, miljöfrågan måste alltid få vara med. Läs mer om PÅ Medias miljöarbete.

Välgörenhet

FairPlay är även att hjälpa samhället. Vi anser att som företag ska man alltid lägga en viss del av sin ekonomi till att hjälpa andra verksamheter som arbetar för en god sak. Vi har valt att vara Vänföretag hos Världsnaturfonden WWF, ungdomsidrott i samarbete med Barncancerfonden (Hockey of Hope), ungdomslag i både ishockey och fotboll samt Akta Huvudet som verkar för att minska förekomsten och konsekvenserna av fysiskt våld, gatuvåld, gängbråk och läktarvåld. Vi har även gjort en julkampanj där våra kunder fick välja vart vi skulle skänka pengarna vid julen 2015. Det gick då pengar till både Stockholms Stadsmission och UNHCR. 2016 i april gick PÅ Media in och stöttade Äldrekontakt som är en ideell förening som hjälper äldre ur ensamheten. Med hjälp av volontärer anordnar vi fikor för ensamma äldre i hem runt om i landet.

WWF Vänföretag

Vill du veta mer om FairPlay?

Vi berättar gärna mer för er om vårt arbete inom Fair Play, välkommen att kontakta oss.