Interaktiv läsupplevelse

Med Internet som distributionskanal och en lösning som är en digital tidning/puplikation. E-publicering är utvecklat för att läsaren ska känna igen sig från den traditionella trycksaken, kombinerat med allt som webben kan erbjuda i form av sökbarhet, tillgänglighet, arkiv, ljud, rörliga bilder samt praktiska länkar till andra dokument och webbplatser. Välj att använda endast e-publicering eller kombinera med trycksaken i trevlig synergi.

Med praktiska interaktiva funktioner som bläddring, fritextsökning, innehållsförteckning, utskrift och zoomning underlättas läsningen. Samma annonser som används i tryck kan användas i e-publiceringen. Ökad räckvidd, nya läsare, högre exponeringsfrekvens och interaktivitet är några mervärden du som annonsör åtnjuter. Lägg till statistik i realtid och mät effekten av din kampanj.

Många användningsområden

  • Magasin och böcker
  • Kundtidning och medlemstidning
  • Personaltidning och nyhetsbrev
  • Årsredovisning
  • Produktkatalog och utbildningsmaterial
  • DDR – Digital Direkt Reklam

Statistik

E-publicering innehåller ett komplett statistikverktyg som i realtid visar hur många som öppnat tidningen, när och vilka sidor som blivit lästa. För mer avancerad statistik hjälper vi dig att designa databasen och ta fram den statistik som du behöver.

Crossmedia

PÅ Media erbjuder även att du kan skicka ut er digitala publikation med crossmediateknik i flera olika kanaler, som till exempel sms, sociala medier och mail.