Avisering om prishöjningar

Från om med den 5 Januari 2023 och under året kommer det ske vissa prishöjningar på tjänster och produkter hos PÅ Media. Detta är nödvändigt på grund av påtagligt ökade kostnader från våra samarbetspartners och leverantörer.

Kontakta gärna din säjare/projektledare för mer detaljerad information kring prishöjningen.

Vänligen
Thomas Pall
PÅ Media AB

.