GDPR – Dataskyddsförordningen

Hur PÅ Media hanterar personuppgifter som ombud

PÅ Media är en kreativ produktions- och kommunikationsbyrå med eget tryckeri. I vår vardag arbetar vi med individanpassat tryck och helhetslösningar för effektiv parallellpublicering i kombination med personalisering och uppföljning via ett webb-baserat analysverktyg. Vi gör det enkelt för dig att arbeta med exempelvis tryckta invitationer, sms- och mail-inbjudningar, kampanjer, marknadsundersökningar med mera genom att använda crossmedia från PÅ Media. När vi gör uppdrag där det förekommer databaser med persondata så agerar vi ombud åt våra kunder. PÅ Media har redan hösten 2017 startat upp att arbeta enligt GDPR. PÅ Media har utbildningar och workshops internt på företaget för att personalen ska ha bästa möjliga insikt i vad GDPR innebär för oss som företag och ombud till våra kunder. Läs mer Hur PÅ Media hanterar personuppgifter genom att ladda hem vår broschyr!

För en komplett information om hur PÅ Media hanterar personuppgifter

Ladda hem vår informationsbroschyr här

LADDA HEM BROSCHYR

Hur PÅ Media AB hanterar säker filöverföring

 

Överföring av persondata sker enligt följande: Till PÅ Media via FTP, endast inkommande trafik.

Användarnamn: pamedia

Lösenord: projektin

 

Från PÅ Media via FTP.

Filer hämtas från kundspecifika mappar med lösenordsskydd.

 

Övriga överföringar

Vid skickning av persondatafiler via e-mail, Sprend, WeTransfer eller annan webbaserad filöverföringstjänst krävs det att filerna är lösenords- skyddade. Lösenord skickas via separat SMS.

 

Hur hanterar PÅ Media AB persondatafiler i sitt arbetsflöde

Kunders persondatafiler hos PÅ Media lagras på dedikerade serverplatser för persondatajobb. Endast dedikerad personal har access till persondatafilerna.

 

Efter avslutat uppdrag

Filer innehållandes persondata raderas/anonymiseras inom 3 månader efter avslutat jobb. Undantag görs endast på kunders begäran. Säkerhetsbackuper raderas fortlöpande per automatik.

 

Var ligger persondatan

Persondata hanteras endast på servrar inom Sverige och EU. Vid mailsändningar via vårt kampanjverktyg används en USA baserad tjänst som är ansluten till Privacy Shield och därmed följer GDPR.

 

Vid frågor kring dina uppgifter eller vår hantering av persondata, kontakta vårt dataskyddsombud:

Dataskyddsombud PÅ Media AB

Lars Selestam

Mobil: 0763-205 888

dataskyddsombud@pamedia.se