DNB inbjudan till inflyttningsmingel

För DNBs inflyttningsevent skapade vi i vår plattform för crossmedia marketing . En inbjudan trycktes och skickades, något senare en mailinbjudan och därpå ett påminnelsemail till dem som ännu inte svarat m.m.

Ett administrationsgränssnitt med statistik byggdes där DNB själva kunde ändra, lägga till och ta bort poster i databasen.

Date

23 januari, 2016

Category

Creative art, Crossmedia marketing, Inbjudan, Webb

Tags
Crossmedia, DNB Bank, Webbdesign