GDPR – Dataskyddsförordningen

Hur PÅ Media hanterar personuppgifter

Hos PÅ Media värnar vi om din integritet. De personuppgifter du lämnar ifrån dig till oss kan komma att användas av PÅ Media för egen kommunikation och marknadsföring som exempelvis inbjudningar till egna event och seminarier, nyhetsbrev och tävlingar. Kommunikation sker i form av tryckta utskick och digitala utskick via e-post och notifikationer via SMS. De personuppgifter vi samlar in säljs aldrig vidare till tredje part. I de fall PÅ Media tilldelar tredje part åtkomst till insamlade uppgifter görs detta endast på uppdrag av PÅ Media i kommunikationssyfte eller för marknadsföring om PÅ Media eller för att kunna leverera beställda varor eller tjänster. PÅ Media har utbildningar och workshops internt på företaget för att personalen ska ha bästa möjliga insikt i vad GDPR innebär för oss som företag och ombud till våra kunder.

Enligt dataskyddsförordningen har du som person rätt till följande:

  • Få tillgång till dina personuppgifter
  • Få felaktiga personuppgifter rättade
  • Få dina personuppgifter raderade
  • Invända mot att personuppgifterna används för direktmarknadsföring
  • Invända mot att personuppgifterna används för automatiserat beslutsfattande och profilering
  • Flytta personuppgifterna (dataportabilitet)

 

All persondata som hamnar under bokföringslagen lagras i minst 7 år. Om relation mellan PÅ Media AB och kund, prospect, eller leverantör upp- hör raderas eller anonymiseras övrig persondata vid årliga revisioner. Vid begäran av borttagning av personuppgifter sker detta inom 3 månader.

Enligt gällande lagar och regler har du rätt att utan kostnad efterfråga ett s.k. registerutdrag innehållandes de personuppgifter vi innehar och behandlar om dig.

Du har även rätt att begära korrigering, blockering eller borttagning av dina personuppgifter. Om så önskas, meddela vårt dataskyddsombud.

Dataskyddsförordningen, eller GDPR som den också kallas, innehåller regler om hur man får behandla personuppgifter. Förordningen börjar gälla den 25 maj 2018 och ersätter då personuppgiftslagen (PuL). För mer information om dataskyddsförordningen, se datainspektionens hemsida: http:/www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen

Vid frågor kring dina uppgifter eller vår hantering av dessa, kontakta vårt dataskydds-ombud.

Dataskyddsombud PÅ Media AB
Lars Selestam
Mobil: 0763-205 888
dataskyddsombud@pamedia.se

 

För att få en samlad och utförlig information om hur PÅ Media hanterar personuppgifter, ladda hem vår informationsbroschyr nedan.

För en komplett information om hur PÅ Media hanterar personuppgifter

Ladda hem vår informationsbroschyr här

LADDA HEM BROSCHYR

Hur PÅ Media hanterar persondata som ombud

För dig som har PÅ Media som leverantör av personifierat tryck och crossmedia marketing

LÄS MER