PÅ Media är stolt sponsor för Viktor Lindgren Golf

PÅ Media är stolt sponsor för Viktor Lindgren Golf och vi hjälpte Viktor med att foliera sponsorbilen från J BIL och kommer även hjälpa till med trycksaker och eventprodukter framgent.

Viktor är hemkommen från Augusta University där han spelade i skollaget. Nu satsar Viktor som professionell golfspelare och representerar Elitlaget för Djurgården Golf. Följ Viktor Lindgren på Facebook

.