PÅ Media investerar i automatiserad dataskärning

PÅ Media växer inom förpackningar och stansade trycksaker och för att möta efterfrågan har vi nu investerat i ytterligare en digital stansmaskin. Valet på leverantör landade på PrimoTek och deras Jwei LST03II- 0806-RM automatiska digitala stans i B2 storlek (800mm x 600mm).

Med denna investering kan vi tryggt leverera små till större upplagor av förpackningar i kartong och wellkartong.  Utöver det övriga stansade trycksaker i papper, kartong, skumskiva, vinyl med mera.

.